Wydział Filologiczny UMK w Toruniu
oraz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nagrody Literackiej im. J. Żuławskiego

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI TOWARZYSZĄCEJ WRĘCZENIU

Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

Polska fantastyka najnowsza… spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?

piątek, 10 kwietnia 2015

INFORMACJA OGÓLNASesja poświęcona jest dyskusji dotyczącej najnowszej polskiej fantastyki. Nie chcemy w niej narzucać ściśle określonych tematów i problemów, ale punktem odniesienia chcielibyśmy uczynić pisarski, w tym i filozoficzny, dorobek Żuławskiego i Lema. Warto, naszym zdaniem, stawiać pytania dotyczące tego, czy i w jaki sposób współcześni pisarze uprawiający fantastykę (fantastykę naukową, fantastykę grozy i fantasy) sięgają po wzory literackie i intelektualne, obecne w pisarstwie polskich nestorów tej konwencji. Zapraszając do dyskusji nad żywotnością ważnej w polskiej literaturze tradycji, związanej z fantastyką naukową autorstwa Żuławskiego i Lema, nie chcemy zamykać Państwa głosów na sprawy również pośrednio związane z tak ujętym tematem konferencji, ale ważne – zdaniem Państwa – dla rodzimej twórczości fantastycznej. Niech dzieło protoplastów stanowi punkt wyjścia do refleksji nad wartością najnowszej polskiej fantastyki.

Maciej Wróblewski i Andrzej Zimniak

PLAKAT KONFERENCJI